ขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ จุฬาฯ ร่วมจัดการและรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย