วิดีโอการโอนย้ายไฟล์มายัง OneDrive

วิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูลมายัง OneDrive มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือใดบ้าง ท่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากวิดีโอนี้