พลังใจอาสาช่วยหมอ

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”

ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”

เลขที่ 045-3-04637-0