ขอเชิญนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งาน OneDrive และ การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับนิสิต”

โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน

  • ผู้เข้าอบรมต้อง Login เพื่อเข้าไปลงทะเบียนโดยใช้อีเมล @student.chula.ac.th และ รหัสผ่าน CUNET (รหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียน )
  • ระบบจะส่ง link เข้าร่วมการอบรมให้ทาง E-Mail ที่แจ้งเข้ามา ณ ตอนลงทะเบียน
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน (กรณีใช้ Mobile/Tablet ท่านอาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในบางขั้นตอน)
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมจะต้องเชื่อมต่อ Internet ได้ และมี web browser Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge ตัวใดตัวหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัว ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมควรติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 อย่างน้อย Build 1909 ขึ้นไป
  • มีการบันทึกวิดีโอการอบรม

1. การใช้งาน ONEDRIVE สำหรับนิสิต 

วัน-เวลาที่อบรม  วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 64 เวลา 9:00-12:00 น.

คลิกเพื่อลงทะเบียน

2. การใช้งาน MICROSOFT TEAMS สำหรับนิสิต

วัน-เวลาที่อบรม  วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 64 เวลา 13:00-16:00 น.

คลิกเพื่อลงทะเบียน