ภาพกิจกรรม
งานสัมมนาภาควิชาประจำปี 2558 : พัทยา
(3 - 4 ก.ค. 2558)
ภาพกิจกรรม
งานไหว้ครูของภาควิชาประจำปี 2557
(3 ส.ค. 2557 )
   
ภาพกิจกรรม
งานทำบุญประจำปีของภาควิชา
(11 เม.ย. 2557)
ภาพกิจกรรม
วันปฐมนิเทศ นิสิตป.โท ชีวเคมีทางการแพทย์
(15 พ.ค. 2556)
ภาพกิจกรรม
งานทำบุญปีใหม่ โรงพยาบาลจุฬาฯ
(27 ธ.ค. 2556)
ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2557 ของภาควิชาฯ
(25 ธ.ค.2556)
ภาพกิจกรรม
งานสัมมนาภาควิชาประจำปี 2556
(26 เม.ย. 2556)
ภาพกิจกรรม
5 ส ของภาควิชา
(20 เม.ย. 2556)
ภาพกิจกรรม
LAb Health Promotion 2555
(2 ม.ค. 2556)
ภาพกิจกรรม
งานทำบุญปีใหม โรงพยาบาลจุฬาฯ 2556
(28ธ.ค. 2555)
   
ภาควิชาชีวเคมี   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย