แจ้งเตือนระวัง!! อย่าหลงเชื่ออีเมลหลอกลวง

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจพบอีเมลหลอกลวงส่งไปหาผู้ใช้งานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจากอีเมล customerservice@scbeasy.co.th หรืออีเมลที่มีชื่อคล้ายกัน โดยเนื้อหาอีเมลดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งานคลิก Link เพื่อหวังให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วส่งกลับไป

เพื่อความปลอดภัยหากผู้ใช้งานพบเห็นอีเมลฉบับดังกล่าว ให้ทำการลบทิ้ง และช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลรอบข้างด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร จามจุรี 3
โทรศัพท์ : 0-2218-3314 Email : help@chula.ac.th